IEIE e.V. Stuttgart
Hölderlinplatz 2A
70193 Stuttgart
Germany
www.ieie.de

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 

 

google plus

IMPRINT

Notă cu privire la drepturile de autori si la drepturile de licenţă

 Toate documentele au fost create cu sprijinul Comisiei Europene. Materialele   pot fi utilizate în scopuri private, necomerciale, de educaţie şi formare, cercetare şi învăţământ, în măsura în care nu se folosesc în scopuri comerciale.  Partenerii acestui proiect european nu pot fi traşi la răspundere pentru prejudicii sau urmări care reies din folosirea acestui site. Acest lucru este valabil şi pentru pierderea datelor, a venitului de pe urma capitalului investit şi a bazelor afacerii, a averii sau a prestigiului. 

 Reclamaţii de la terţi către utilizatorii acestui site nu au nicio legătură cu partenerii proiectului.

Autorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru pagubele tehnice care rezultă din utilizarea acestui site.

 2011 ® Toate drepurile rezervate. Orice multiplicare sau prelucrare prin orice mediu, în totalitate sau în parte, în afară de utilizarea în cadrul pregătirii profesionale necesită acordul nostru preliminar în scris.

 Referiri la dreptul de autor:
Toate numele, imaginile şi logourile Uniunii Europene sau altor terţi, precum şi toate produsele şi serviciile se supun dreptului de autor şi de licenţă, inclusiv dreptului de protecţie a mărcilor de producător şi a numelor. Din folosirea logourilor, a reprezentărilor grafice sau a prezentării optice a documentelor din această publicaţie nu decurg drepturi.

 În cazul în care reglementările care se referă la aceste materiale  sunt ilegale, nevalabile sau neaplicabile în alt mod, atunci se aplică reglementările europene supraordonate. Regelementările SUA referitoare la drepturile de autor nu se aplică în Uniunea Europeană şi nu se pot aplica la documentele realizate în cadrul proiectelor europene de promovare.

 Promoter:

© 2011 IEIE Stuttgart
www.ieie.de