IEIE e.V. Stuttgart
Hölderlinplatz 2A
70193 Stuttgart
Germany
www.ieie.de

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. All Rights Reserved.

 

 

google plus

INFO

Kids2Write – Avrupa’da yaşayan çok dilli çocuk ve gençlerin yazma becerisini geliştirmeye yönelik hazırlanmış materyal kutusu

Kids2Write, Avrupa’da yaşayan çok dilli çocuklar ve gençlerin yazılı anlatımını geliştirmek amacıyla malzemeler üretir ve bunları grup içerisinde uygular. Proje kapsamında üretilen çeşitli modüller ve araçlarla çocukların ve gençlerin yazılı anlatım becerisinin oyunlarla geliştirilmesi hedeflenir.
Üretilen malzemeler, çocukların ve gençlerin bireysel gelişim (yaş) düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu amaçla kimi modüller konuşma becerisinden okuma ve yazma becerisine geçişi hedefler ve böylece çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin hayatlarının ileriki aşamalarında ihtiyaç duyacakları yazılı anlatım becerilerine yönelir. Kimileri ise, gerek dijital gerekse el yazısı ile hazırlanmış formatlarla,  ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocukların yazılı anlatım, medya ile ilgili anlatım, edebi yazma ve el yazısı becerilerine odaklanır. Projenin ağırlıklı hedef kitlesi ise, farklı yazılı anlatım becerisi düzeyine sahip birden fazla dil konuşan çocuklar ve gençlerdir.

Kids2Write, çok dilli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini yaratıcı ve eğlenceli bir yolla destekler. Bu proje, bir dil dersi değildir; okuma-yazma bilmeyenlere, disleksi ve benzeri öğrenme bozukluklarının giderilmesine odaklanmış da değildir. Kids2Write, yazı dili kullandırarak, sayısı giderek artan çok dilli Avrupalıların yazılı anlatım becerilerini geliştirmeyi teşvik eder. Proje, farklı dillerdeki yazılı anlatım becerilerini desteklemeye yardımcı olabilmek için, geleneksel oyunlara, cep telefonlarına, tabletlerde kullanılan yenilikçi uygulamalara vb.’ne de başvurur.